01-02-14

Free Sales Techniques Program !

sales techniques, selling, program, training, guide, free, download,Download your free sales training program, covering many proven selling methods and based on the most practical sales theories and models. The book covers a wide range of topics, showing you how to develop a selling system, prospect effectively, and qualify and disqualify prospects. It also covers information on using powerful questioning techniques and handling objections, and includes solution selling guidelines and ideas for creating and delivering potent presentation practices and succesfully closing the sale, overcoming buyer resistance and making change occur as well as getting beyond barriers that block decision-makers, and much, much more.

Here is the downloadlink: http://www.lulu.com/shop/public-domain-publication/sales-techniques-training-program/ebook/product-21420548.html

 

Als elk woord van belang is ....

psychosis, communicatie, motiveren, crisis,De praktische voordelen van de toepassing van de technieken die uitgelegd worden in "Als Elk Woord Telt" gaan veel verder dan de communicatie met personen met een psychose. "Als Elk Woord Telt" gaat over het tot stand brengen en uitdrukken van een attitude van empathie. Telkens opnieuw wanneer wij geconfronteerd worden met situaties waarin onze gesprekspartner de werkelijkheid anders ervaart dan wijzelf, zal deze attitude haar nut bewijzen. Voorbeelden hiervan zijn: feedback geven, slecht nieuws brengen, omgaan met kritiek, klachten en onredelijke eisen, conflict hantering, crisis communicatie, onderhandelen, coaching, motivering en beïnvloeding van mensen, ... Dit document is een compilatie van publiek domein artikelen gepubliceerd op het internet door de beste experten op het terrein: Kathleen Dillen, Amador, Jules Tielens, Mark Loons, Martin Voerman en Marshall Rosenberg. Daarnaast omvat het bijdragen van Windmasters.nl en R.F. Riemersma, ervaringsdeskundige

When Every Word Matters ...

when every word matters cover.jpgThe practical benefits of applying the techniques explained in "When Every Word Matters" go far beyond communicating with persons who are suffering from a psychosis.

"When Every Word Matters" is about creating and expressing an attitude of empathy, which will prove useful every time when the way we see and experience things is different from the way our interlocutors do. Giving feedback, delivering bad news, dealing with unreasonable requests, criticism and complaints, conflict resolution, crisis communication, negotiating, mediating, coaching, motivating people, ... are some of the situations in which this attitude may make all the difference. The present document is a compilaton of public domain publications by the very best experts in the field? Amongst which : - Professor Tony Jonn, - Rose Mc Cabe - Stefan Priebe - Xavier Amador - Geoff Brennan